E-Fatura Entegrasyonu İle Daha Kolay Kontrol

E-Fatura Entegrasyonu İle Daha Kolay Kontrol

Faturalar; işletmelerin sattıkları ürünleri veya verdikleri hizmetleri ücret karşılığında gerçekleştirdiklerini ve kazanç elde ettiklerini belgeleyen resmi evraklardır. Bu evraklar içerisinde satıcı, alıcı, satılan ürün miktar ve fiyat bilgileri paylaşılarak bir bilgi toplamı elde edilmektedir. Son yıllarda Vergi Usul Kanunu tebliğine göre fatura sistemlerinin e-fatura yoluyla online bir şekilde düzenlenmesi hakkında kararlar alınmıştır.

Bu işlemin gerçekleştirilmesi için işletmelerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen e-fatura sistemine geçiş yapmaları gerekmektedir. Bu geçiş işlemi üzerinde e-fatura entegrasyonu işlemlerinin gerçekleştirilmesi resmi ve özel entegrasyon sistemleri ile yapılabilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığına ait olan e-fatura internet sitesi üzerinde bu işlemden faydalanmak için bilgi işlem sistemlerinin başkanlığın bilgi işlem sistemine entegre edilmesi noktasında yapılabilecek işlemler anlatılmıştır.

Bazı işletmelerde faturalama işlemleri farklı bir şekilde yapıldığı için ve çok sayıda fatura düzenlendiği için bilgi işlem alt yapılarını teknik olarak daha yeterli bir özel entegratör ile Gelir İdaresi bilgi işlem sistemi üzerinden entegre ederek elektronik fatura alıp verme imkanı sağlanmaktadır. İşletmelerde e-fatura entegrasyonu için özel entegrasyon hizmeti veren firmaların hangileri olduğuna dair bilgiler ise Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura web sayfasında paylaşılmıştır.

Özel Entegrasyon İşlemlerinin Yapılması

İşletmelerin Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura sistemine geçişlerinde özel e-fatura entegrasyonu hizmetleri almasıyla daha kolay bir şekilde işlemleri gerçekleşmektedir. Mali mührünü üreten mükellefler başkanlık tarafından izin verilmiş özel entegrasyon kurumlarına başvurarak uygulamaya dahil olduktan sonra fatura işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirerek daha kolay bir şekilde sürdürebilmektedirler.

Özel entegratörler; işletmelerde kağıt fatura yükünü ve maliyetini ortadan kaldırdığı gibi hatasız ve hızlı bir şekilde dış sistemler ile entegrasyonu sağlarlar. Sarf malzemelerinin tüketimi azalırken, fatura işleme personelleri de çalıştırılması gerekmemektedir.