Fiber Optik Sonlandırma

Fiber Optik Sonlandırma

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Fiber optik Sonlandırma, bir işletmenin iş akışı, aydınlatma elemanlarının bağlantıları gibi nedenlerle fiber optik kabloların uçlarında soket ya da doğrudan cihazlarla bağlantılarının yapılmasına denilmektedir. Fiber optik sistemlerin bağlantılarının yapılmasında, atılacak en ufak yanlış adımın, büyük sonuçlar doğurması gerçeği ile karşı kaşıya kalacakları gerçeğini göz ardı etmemek gerekir. Bunun yanı sıra Fiber optik kabloların hassasiyet gerektiren bağlantılarının yapışması aşamasında da farklı bağlantı soketleri de kullanılabileceği de akıldan çıkartılmamalıdır. Bu soketlerin kullanımı yanında cihazın da kolay taşınabilmesi başta olmak üzere bir dizi özelliğe sahip olması gerekir.

Fiber Optik Sonlandırma Yapmak amacıyla Kullanılan Cihazlar Hangileridir?

Fiber optik sonlandırma işlemleri yapılırken kişinin cihaz kullanması zorunludur. Bu zorunluluğu yerine getirirken farklı modellerin üretimi olan cihazlar arasından ihtiyaca en uygun olanlarının arasından bir seçim yapmak gerekecektir. Bu seçimde verilen hizmet ile doğru orantılı olarak, bir model üzerinde karara varmadan önce, kolay kullanım avantajı bulunan modelleri belirlemek önemli bir eksikliği de gidermiş olmak anlamına gelecektir. Ortalama olarak boyut açısından yapılacak karşılaştırmalarda kolay taşınabilmesi ile pek çok rakibini geride bırakan modeller arasında seçim yapabilmek önemlidir.

Fiber Optik Sonlandırma İçin Kit Kullanmak Gerekir

Fiber optik sonlandırma yaparken, fiber optik kabloların en sonlarına yani uçlarına, kullanım avantajı sağlanması, kolaylıkla takım ve söküm işlemlerinin yapılabilmesi gibi sebeplerle soketler takılı konumda bulundurulmalıdır. İhtiyaç halinde ya da işin akışı gereği farklı cihazlara ya da personel arasında kullanımına engel olmamak amacı ile DCA özellikli sistemler de kullanılmaktadır. Kullanılan cihazların bir diğer, olması gereken özelliği ise, bağlantının her aşlamasında kolaylık sağlayan ufak bir şekilde bağlantıların yapılması ekranının olması ve manuel yönlendirmede bu ekrandan takip edilerek en doğru montajlamayı yapabilmesi de önemli bir özellik olarak ortaya çıkmaktadır.