Yazılım Şirketleri

Yazılım Şirketleri

Yazılım Şirketleri Nasıl Bir Vergilendirme Sistemine Sahiptir

Yazılım şirketleri kurulurken, vereceği yazılım hizmetinin kapsamı, müşteri potansiyelinin doğru seçilmesi gibi konular ön planda tutulmalıdır. Bunun yanında yazılım programlarına ihtiyaç duyan şirketlerin yazılım üreten şirketlere yapmış oldukları ödemeleri belgelemeleri de son derece nemli bir konu olması sebebiyle, yazılım işi yapan şirketlerin boyutları ne olursa olsun yasal bir zorunluluk olan kayıtlı işletmeler olması gerekir.

Dolayısıyla yazılım konusunda ne kadar uzman olursanız olun, kaliteli bir hizmet için işin akışının gereği dışında unsurların da ortaya çıkacağını hesaba katarak bir uzman desteği almak başarıya ulaşan yolu kısaltması açısından önemlidir.  Yazılım şirketinin kuruluşu aşamasında işin sermeyesi bilgi birikimi olduğu için hammadde gibi stoklanabilecek bir ürün yelpazesinden bahsedilemez. Ancak bilgiyi doğru bir şekilde aktarabilecek bilgisayar ve elektronik cihaz ve donanımların eksiksiz olması gerekir. 

Yazılım Şirketleri Muhasebeci Desteği Aşmak Zorunda mı?

Türkiye cumhuriyetinde her faaliyette bulunan şirket gibi, yazılım şirketleri de adi şirket, limitet Şirket ya da Anonim Şirket statüsünde kurulabilirler. Maliye Bakanlığı tarafından her bir şirket için gereken şartlar ve varsa ortakların şirkete karşı sorumlulukları gibi konularda tüm merak edilenler detayları ile açıklanmıştır.

Ancak yasal bilgi ve belgelerin düzenlenmesinin dışında kuruluş maliyetinin hesaplanması yapılacaksa, işletmelerde önemli kalemler arasında yer alan, kira ve çalışan personelin ücretleri, araç ve makine parkının ilk başta güçlü olarak kurulması ve her yıl revize edilerek güncel tutulması de önemli bir maliyet kalemini oluşturmaktadır.   

Vergi Usul Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle, mali açıdan kayıp ve kaçakların yerinde tespitini kolaylaştırması bakımından, tüm mükelleflere olduğu gibi yazılım şirketleri için de Mali Müşavir bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Bu konuda vergi mükelleflerinin uymaları gereken kurallar detayları ile kanun koyucu tarafından hazırlanmıştır. Bu konuda detaylı bilgi almak için iş yerinin bağlı bulunduğu vergi dairelerine başvuruda bulunmak gerekir.